MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (3 ETATY) DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III I IV W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO – 9/2018

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:9/2018
  • Wydział:Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7:30 - 15:30, wtorek – 7:30-17:00, piątek – 7:30-14:00,
  • StanowiskoDO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III I IV
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów3
  • Data ogłoszenia2018-02-14
  • Termin składania dokumentów2018-02-26
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 9/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia,
   b) co najmniej roczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej,
   c) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach EFRR, EFS lub innych programów finansowanych z funduszy strukturalnych,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) podstawowa znajomość języka angielskiego,
   c) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   d) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) przygotowywanie projektów umów zawieranych pomiędzy instytucją zarządzającą a beneficjentem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,
   b) sporządzanie aneksów do umów finansowych,
   c) przyjmowanie i rejestracja wniosków beneficjentów o płatność, dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o płatność,
   d) sporządzanie zleceń płatności dla projektów,
   e) sporządzanie zbiorczych sprawozdań okresowych i rocznych z realizacji projektów oraz informacji miesięcznych,
   f) obsługa systemu SL.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Katarzyna Kułakowska, zamieszkała w Toruniu,
   - p. Joanna Nath, zamieszkała w Toruniu,
   - p. Robert Tounsi, zamieszkały w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrani kandydaci spełnili wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazali się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw wdrażania projektów w Biurze Wdrażania Projektów Przedsiębiorczość III i IV w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian