MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (4 ETATY) DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020 W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 81/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:81/2019
  • Wydział:WYDZIAŁ WDRAŻANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 73, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów4
  • Data ogłoszenia2019-12-05
  • Termin składania dokumentów2019-12-16
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 81/2019 ”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) co najmniej roczny staż pracy zawodowej,
   c) doświadczenie zawodowe w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, prawa pracy oraz zamówień publicznych,
   c) wiedza z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego,
   d) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
   e) znajomość prawa unijnego w zakresie funduszy strukturalnych,
   f) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   g) analityczne podejście do problemów, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) weryfikacja formalna, merytoryczna i rachunkowa wniosków o płatność w zakresie EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
   b) wsparcie merytoryczne beneficjentów w zakresie prawidłowej realizacji projektów i wykonywania przez beneficjentów obowiązków w zakresie postępu rzeczowo-finansowego,
   c) obsługa systemów informatycznych w zakresie EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
   d) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem aneksów i decyzji dotyczących rozwiązywania umów o dofinansowanie projektów,
   e) sporządzanie kart zamknięcia projektów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Karolina Chudzik, zamieszkała w Kamionkach Dużych,
   - Monika Kozłowska, zamieszkała w Toruniu,
   - Milena Mucharska, zamieszkała w Toruniu,
   - Karolina Podpora, zamieszkała w Sławęcinku.
  • Uzasadnienie wyboruWybrani kandydaci spełnili wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazali się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w Wydziale Wdrażania Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian