MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (4 ETATY) DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW LEADER W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – 49/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:49/2019
  • Wydział:DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
  • Miejsce pracyPraca w Toruniu, ul. M.Skłodowskiej-Curie 73, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7:30 - 15:30, wtorek – 7:30-17:00, piątek – 7:30-14:00.
  • StanowiskoDO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów4
  • Data ogłoszenia2019-07-17
  • Termin składania dokumentów2019-07-29
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2,lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 49/2019 ” w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia (liczy się data stempla pocztowego)
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia,
   b) co najmniej roczny staż pracy zawodowej, w tym doświadczenie w pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) doświadczenie w pracy związanej z przyznawaniem pomocy na operacje współfinansowane
   z funduszy UE,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) bardzo dobra znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
   c) bardzo dobra znajomość tematyki podejścia LEADER.,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność, analityczne podejście do problemów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy dotyczących projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020,
   b) całokształt czynności związanych z przeprowadzaniem kontroli administracyjnej wniosków
   o przyznanie pomocy, w szczególności przeprowadzanie weryfikacji formalnej, merytorycznej, kontroli krzyżowych i zgodności dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa krajowego
   i unijnego,
   c) informowanie i przeprowadzanie szkoleń dla beneficjentów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Justyna Mądzielewska, zamieszkała w Toruniu,
   - Patrycja Mejer, zamieszkała w Brzozówce,
   - Bartłomiej Milak, zamieszkały w Toruniu,
   - Jakub Weroniecki, zamieszkały w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrani kandydaci spełnili wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazali się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw wdrażania projektów w Biurze Wdrażania Projektów LEADER w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian