MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (5 ETATÓW) W WYDZIALE WYBORU PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 43/2018

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:43/2018
  • Wydział:WYDZIAŁ WYBORU PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKA PRACY (5 ETATÓW) W WYDZIALE WYBORU PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów5
  • Data ogłoszenia2018-07-20
  • Termin składania dokumentów2018-07-30
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 43/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia,
   b) doświadczenie w pracy związanej z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
   c) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) dobra znajomość pakietu MS Office,
   c) wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, analityczne podejście do problemów, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) dokonywanie oceny projektów, w szczególności: kwalifikowalności wydatków, pomocy publicznej, spójności dokumentacji, komplementarności, zgodności dokumentacji z wymogami prawa krajowego i wspólnotowego, zgodności z zasadami ochrony środowiska, w szczególności z oceną oddziaływania na środowisko,
   b) obsługa prac związanych z oceną merytoryczną projektów w ramach RPO 2014-2020, w tym dokonywanie oceny merytorycznej projektów w zakresie kwalifikowalności wydatków, spójności dokumentacji, oceny kryteriów punktowych, komplementarności,
   c) przygotowywanie oraz kompletowanie dokumentacji konkursowej w tym: uchwały o ogłoszeniu konkursu, ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektu, regulaminu konkursu/ trybu składania wniosków o dofinansowanie projektu, generatora wniosków, karty oceny formalnej, karty oceny merytorycznej i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego ogłoszenia konkursu zgodnie z obowiązującą procedurą,
   d) prowadzenie bazy danych potencjalnych projektów kwalifikujących się do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata RPO 2014-2020,
   e) rejestracja protestów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji do rozpatrzenia sprawy oraz jej przekazanie do Departamentu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 2014-2020,
   f) aktualizacja statusu wniosku po dokonanej ocenie merytorycznej projektu w systemie informatycznym SL 2014,
   g) przygotowanie i publikowanie ogłoszeń, informacji oraz wyników dotyczących oceny merytorycznej projektów zgodnie z obowiązującą procedurą w ramach RPO 2014-2020,
   h) udział w opiniowaniu projektów dokumentów stanowiących system wdrażania RPO 2014-2020,
   i) kontrola poprawności prowadzonej oceny i wyboru do dofinansowania wniosków składanych w ramach RPO 2014-2020 do innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Draganek – Szymańska Alicja, zamieszkała w Toruniu,
   - p. Majewski Mateusz, zamieszkały w Toruniu,
   - p. Pniewska Małgorzata, zamieszkała w Grębocinie,
   - p. Serafinowicz Tomasz, zamieszkały w Małych Rudach,
   - p. Tkaczyk Lucyna, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrani kandydaci spełnili wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazali się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w Wydziale Wyboru Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian