MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY DO SPRAW ANALIZ W BIURZE ANALIZ I ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 59/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:59/2019
  • Wydział:Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW ANALIZ W BIURZE ANALIZ I ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-09-03
  • Termin składania dokumentów2019-09-13
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 59/2019”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
   c) doświadczenie na stanowisku pracy związanym z kontrolą projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
   c) umiejętność przygotowania i analiz danych, doświadczenie w zakresie sporządzania raportów i statystyk,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) analityczne podejście do problemów, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) weryfikacja i analiza sprawozdań dotyczących zachowania trwałości,
   b) sporządzanie planów kontroli projektów na poszczególne lata obrachunkowe i ich aktualizacja,
   c) typowanie/wybór projektów do kontroli w miejscu ich realizacji,
   d) przeprowadzanie przeglądu założeń metodyk doboru próby projektów do kontroli,
   e) przygotowywanie pism i dokumentów proceduralnych,
   f) monitorowanie osiągnięcia wskaźników rezultatu oraz wykonania zaleceń pokontrolnych,
   g) zbieranie i przygotowywanie danych w zakresie sprawozdawczym, sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dot. realizacji projektów oraz informacji o nieprawidłowościach,
   h) przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli,
   i) prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówNabór został nierozstrzygnięty.
  • Uzasadnienie wyboruŻaden z kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy do spraw analiz w Biurze Analiz i Zachowania Trwałości w Departamencie Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nie spełnił wymagań formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian