MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 30/2017 (9 ETATÓW)

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:30/2017
  • Wydział:DEPARTAMENT ŚRODOWISKA
  • Miejsce pracyPraca w budynku siedziby: 1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Grzmięca 10, Pokrzydowo 87-312 w godzinach: poniedziałek - piątek – 7:30-15:30 oraz terenie parku krajobrazowego (1 etat), 2. Górznieńsko-Lidzbarski Parku Krajobrazowego, Ruda 1, Ruda k. Górzna, 87-320 Górzno w godzinach: poniedziałek - piątek – 7:30-15:30 oraz terenie parku krajobrazowego (1 etat), 3. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, ul. Zamkowa 11, Kowal 87-820 w godzinach: poniedziałek - piątek – 7:30-15:30 oraz terenie parku krajobrazowego (1 etat), 4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, ul. Pocztowa 2, 87-410 Więcbork w godzinach: poniedziałek - piątek – 7:30-15:30 oraz terenie parku krajobrazowego (1 etat), 5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, ul. Wodna 9, 88-150 Kruszwica w godzinach: poniedziałek - piątek – 7:30-15:30 oraz terenie parku krajobrazowego (1 etat), 6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego, ul. Podgórna 1, 89-500 Tuchola w godzinach: poniedziałek - piątek – 7:30-15:30 oraz terenie parku krajobrazowego (1 etat), 7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Rynek 11 a, 86-150 Osie w godzinach: poniedziałek - piątek – 7:30-15:30 oraz terenie parku krajobrazowego (1 etat), 8. Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie w godzinach: poniedziałek - piątek – 7:30-15:30 oraz terenie parku krajobrazowego (2 etaty)
  • StanowiskoDO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów9
  • Data ogłoszenia2017-04-28
  • Termin składania dokumentów2017-05-08
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 30 /2017 ” oraz dopiskiem w którym Parku Krajobrazowym kandydat/tka do pracy chce być zatrudniony/a.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe na kierunkach architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja,
   b) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwa skarbowe,
   c) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) umiejętność efektywnej komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości i różnym poziomie intelektualnym (doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą),
   b) łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
   c) obsługa urządzeń biurowych, komputera w zakresie instalowania i obsługi programów multimedialnych.
   d)wiedza z zakresu ochrony środowiska,
   e) znajomość ustawy o ochronie przyrody,
   f) znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska,
   g) przygotowanie pedagogiczne,
   h) dobra znajomość obsługi komputera,
   i) rzetelność, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoka kultura osobista, dokładność,
   j) prawo jazdy kat. B
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) wykonywanie czynności związanych z funkcją „zielonego edukatora” zatrudnionego na potrzeby realizacji projektu pn. Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być … na zielonym!, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
   b) podnoszenie świadomości ekologicznej, propagowanie zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie,
   c) organizowanie i przeprowadzanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w parkach krajobrazowych i na terenach Natura 2000 oraz innych terenach chronionych województwa kujawsko-pomorskiego,
   d) animowanie aktywności promocyjnych w projekcie, koordynowanie projektu w parku,
   e) przygotowanie i promowanie spójnej oferty „zielonych szkół” na terenach chronionych województwa z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury oraz potencjału lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej, a także rolnictwa ekologicznego,
   f) przygotowanie, promocja i realizacja spójnej oferty wypoczynkowo-edukacyjnej w postaci wakacyjnych warsztatów ekologicznych i jednodniowych wycieczek.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyBRAK
  • Lista wybranych kandydatów- p. Marta Roman, zamieszkała w Brodnicy,
   - p. Patrycja Modrzejewska, zamieszkała w Służewo-Pole,
   - p. Magdalena Kochańska-Juda, zamieszkała w Bartniczce,
   - p. Mariusz Szczepański, zamieszkały w Lipce,
   - p. Andrzej Jankowski, zamieszkały w Toruniu,
   - p. Karol Dudojć, zamieszkały w Bydgoszczy,
   - p. Marlena Wojciechowska, zamieszkała w Świeciu,
   - p. Magdalena Kaczmarek, zamieszkała w Mniszku,
   - p. Sławomir Suchomski, zamieszkały w Świeciu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrani kandydaci spełnili wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazali się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań
   na stanowiskach pracy do spraw edukacji przyrodniczej w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian