MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY DO SPRAW KOORDYNACJI I WDRAŻANIA EFS W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 70/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:70/2019
  • Wydział:Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 73, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW KOORDYNACJI I WDRAŻANIA EFS
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-10-28
  • Termin składania dokumentów2019-11-07
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 70/2019”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej,
   c) doświadczenie zawodowe w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość przepisów prawa unijnego w zakresie funduszy strukturalnych,,
   c) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   d) analityczne podejście do problemów, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) obsługa ekspertów zewnętrznych oceniających projekty współfinansowane z EFS, w tym współpraca z ekspertami, ich ocena, obsługa procesu przygotowania umów z ekspertami, nadzór nad wypłatą środków finansowych za dokonaną przez ekspertów ocenę,
   b) ocena formalno – merytoryczna wniosków o dofinansowanie składanych w naborze konkursowym i pozakonkursowym.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Iwona Jankowska, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrany kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazał się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw koordynacji i wdrażania EFS w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian