MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY DO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW EFS W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 54/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:54/2019
  • Wydział:DEPARTAMENT WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW EFS W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-08-06
  • Termin składania dokumentów2019-08-16
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 54/2019”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia,
   b) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   c) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego,
   c) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) analityczne podejście do problemów, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) przygotowanie i publikowanie ogłoszeń o naborze ekspertów zgodnie z obowiązującą procedurą w ramach RPO, przeprowadzanie naboru na ekspertów oraz prowadzenie wykazu ekspertów w ramach EFS,
   b) przygotowanie treści ogłoszenia o naborze projektów,
   c) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu naboru wniosków,
   d) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków zgodnie z procedurą rejestracji,
   e) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu weryfikacji spełniania wymogów formalnych, wskazanie wszystkich uchybień formalnych w projekcie,
   f) przekazywanie projektów do oceny formalno-merytorycznej,
   g) prawidłowe, terminowe i zgodne z wnioskiem aplikacyjnym przygotowanie umowy
   o dofinansowanie projektu,
   h) prowadzenie korespondencji z beneficjentami do momentu przekazania im podpisanych i zarejestrowanych umów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Katarzyna Gawrońska, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w do spraw organizacji naborów i umów EFS w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian