MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DO SPRAW ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH I PROMOCJI W DEPARTAMENCIE PROMOCJI – 14/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:14/2019
  • Wydział:Departament Promocji
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH I PROMOCJI W DEPARTAMENCIE PROMOCJI
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-04-11
  • Termin składania dokumentów2019-04-23
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 14/2019”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku, działalność w organizacji pozarządowej,
   b) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   c) prawo jazdy kat. B,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) znajomość obsługi poczty elektronicznej, urządzeń elektronicznych,
   f) umiejętność sporządzania pism,
   g) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel, terminowość.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) organizacja oraz współorganizacja kampanii i przedsięwzięć promocyjnych Województwa,
   b) propagowanie, a także promocja produktów regionalnych i tradycyjnych oraz przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i twórczości oraz tradycji ludowej w Województwie,
   c) opracowywanie, przygotowywanie, gromadzenie, ewidencjonowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących Województwa,
   d) opiniowanie wniosków o patronat Marszałka oraz opiniowanie działań promocyjnych,
   e) opracowywanie rocznego planu promocji oraz koordynacja jego realizacji,
   f) przygotowywanie i koordynacja wdrożenia wieloletniej strategii promocji Województwa ,
   g) uczestniczenie w targach i wydarzeniach o charakterze wystawienniczym oraz prowadzenie nadzoru promocyjnego i współpraca z departamentami merytorycznymi podczas organizacji targów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Aleksandra Fałkowska, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw organizacji wydarzeń kulturalnych i promocji w Departamencie Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian