MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ DROGOWYCH W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU – 83/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:83/2019
  • Wydział:Departament Infrastruktury i Transportu
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 15, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ DROGOWYCH
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-12-16
  • Termin składania dokumentów2019-12-27
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 83/2019 ”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe na kierunkach: inżynieria ruchu drogowego, transport, budownictwo lub prawo, administracja,
   b) co najmniej roczny staż pracy zawodowej,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
   c) znajomość przepisów dotyczących realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich,
   d) znajomość „Kujawsko – Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej na lata 2014-2020”,
   e) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
   f) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   g) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel, umiejętność organizacji pracy własnej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w zakresie realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich,
   b) współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie realizacji zadań drogowych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach wojewódzkich,
   c) współpraca z jednostkami administracji w związku z realizacją zadań z zakresu infrastruktury drogowej,
   d) współdziałanie przy realizacji „Kujawsko – Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej na lata 2014-2020”.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówNabór został nierozstrzygnięty.
  • Uzasadnienie wyboruUprzejmie informuję, iż żaden z kandydatów na wolne stanowisko pracy do spraw realizacji zadań drogowych w Departamencie Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nie przystąpił do postępowania rekrutacyjnego.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian