MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W WYDZIALE AUTORYZACJI PŁATNOŚCI I KONTROLI W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – 71/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:71/2019
  • Wydział:WYDZIAŁ AUTORYZACJI PŁATNOŚCI I KONTROLI W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 73, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W WYDZIALE AUTORYZACJI PŁATNOŚCI I KONTROLI
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-10-30
  • Termin składania dokumentów2019-11-12
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 71/2019”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż pracy zawodowej
   w urzędzie administracji publicznej,
   c) co najmniej trzyletni staż pracy zawodowej w księgowości,
   d) bardzo dobra znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zasad przyznawania pomocy na operacje współfinansowane z funduszy UE oraz rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE,
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PROW na lata 2014-2020,
   c) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   d) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel, umiejętność organizacji pracy własnej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) weryfikacja wniosków o płatność dotyczących projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020,
   b) sporządzanie dokumentów finansowo-księgowych oraz ustalanie nienależnie, nadmiernie pobranych środków publicznych w zakresie działań objętych PROW 2014-2020,
   c) ocena dokumentów związanych z konkurencyjnym wyborem wykonawców w ramach PROW 2014-2020,
   d) informowanie i przeprowadzanie szkoleń dla beneficjentów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Jolanta Przymorska, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw rozliczania projektów w Wydziale Autoryzacji Płatności i Kontroli w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian