MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DO SPRAW ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE CYFRYZACJI – 74/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:74/2019
  • Wydział:Departament Cyfryzacji
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Włocławska 167, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE CYFRYZACJI
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-11-05
  • Termin składania dokumentów2019-11-18
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 74/2019”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej roczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej,
   c) doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu finansów publicznych,
   c) znajomość przepisów prawa unijnego w zakresie funduszy strukturalnych,
   d) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
   e) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   f) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel, umiejętność organizacji pracy własnej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie dokumentacji finansowej oraz rozliczanie zadań współfinansowanych ze środków UE,
   b) weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej,
   c) nadzór nad prawidłowością ponoszonych wydatków, w szczególności ich zgodności z umową o dofinansowanie,
   d) przygotowywanie wniosków o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki w ramach realizowanych projektów,
   e) weryfikacja dokumentów odbiorowych i faktur w ramach projektów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Marta Maria Karczewska, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw rozliczeń finansowych projektów w Departamencie Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian