MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY – 23/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:23/2019
  • Wydział:ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Dworcowej 80 w Bydgoszczy, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDYREKTOR ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-05-06
  • Termin składania dokumentów2019-05-16
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 23/2019”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe inżynierskie,
   b) co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
   c) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
   d) doświadczenie w prowadzeniu inwestycji drogowych,
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
   c) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   d) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel, umiejętność kierowania zespołem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) kierowanie Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
   b) zadania związane z zarządzaniem drogami wojewódzkimi przy pomocy kierowanej przez siebie jednostki, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych oraz związanymi z nią aktami wykonawczymi, w tym wydaje decyzje,
   c) realizowanie zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   d) nadzór nad realizacją projektów unijnych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Przemysław Dąbrowski, zamieszkały w Pruszczu
  • Uzasadnienie wyboruWybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazał się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian