MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA BIURA PROJEKTÓW ROZWOJU ADMINISTRACJI ELEKTRONICZNEJ W DEPARTAMENCIE CYFRYZACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 39/2018

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:39/2018
  • Wydział:BIURO PROJEKTÓW ROZWOJU ADMINISTRACJI ELEKTRONICZNEJ W DEPARTAMENCIE CYFRYZACJI
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Włocławska 167 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoKIEROWNIK BIURA PROJEKTÓW ROZWOJU ADMINISTRACJI ELEKTRONICZNEJ W DEPARTAMENCIE CYFRYZACJI
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-06-22
  • Termin składania dokumentów2018-07-02
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 39/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub wyższe drugiego stopnia na kierunkach: zarządzanie lub administracja,
   b) co najmniej pięcioletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym związanym z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) studia podyplomowe z zakresu zarządzania, administracji lub prawa,
   b) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
   c) doświadczenie w realizacji projektów informatycznych,
   d) doświadczenie w realizacji projektów partnerskich,
   e) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   f) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
   g) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
   h) samodzielność, odpowiedzialność, analityczne podejście do problemów, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy własnej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) organizacja i zarządzanie projektami realizowanymi przez Biuro, w tym:
   - delegowanie zadań pracownikom Biura,
   - sprawdzanie zgodności przebiegu projektów z harmonogramem,
   - śledzenie wykonania budżetu,
   - zarządzanie kosztami projektów,
   - identyfikacja obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji projektów
   oraz zaplanowanie środków zaradczych,
   - opracowanie raportów końcowych z wykonania projektów,
   b) kierowanie bieżącą pracą Biura.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Emilia Osiecka, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych wynikających z realizacji zadań na stanowisku Kierownika Biura Projektów Administracji Elektronicznej w Departamencie Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian