MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO BIURA DS. POLITYKI TERYTORIALNEJ I REWITALIZACJI W DEPARTAMENCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 1/2020

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:1/2020
  • Wydział:Departament Funduszy Europejskich
  • Miejsce pracyPraca w Toruniu, Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW POLITYKI TERYTORIALNEJ I REWITALIZACJI
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-01-07
  • Termin składania dokumentów2020-01-17
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 1/2020 ”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) doświadczenie w pracy związanej z funduszami europejskimi,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ściga ne z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i Europejskim Funduszem Społecznym oraz Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
   c) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   d) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność, analityczne podejście do problemów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 w ramach instrumentu RLKS,
   b) weryfikacja dokumentacji konkursowych opracowanych przez Lokalne Grupy Działania w ramach RLKS,
   c) Opracowywanie tematycznych zasad, podręczników i udzielenie do nich interpretacji dotyczących RLKS.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Joanna Kozłowska, zamieszkała w Rzęczkowie.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w Biurze do spraw Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian