MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 2/2019

Z kandydatem zostanie zawarta umowa na czas trwania Projektu, tj. do dnia 31.12.2020 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:2/2019
  • Wydział:Departament Środowiska
  • Miejsce pracyPraca w budynku siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Nad Dolną Wisłą, ul. Sądowa 6, 86-100 Świecie, w godzinach: poniedziałek - piątek – 7.30-15.30 oraz na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
  • StanowiskoDO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-01-08
  • Termin składania dokumentów2019-01-25
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 2/2019”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe na kierunkach architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja,
   b) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   c) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) umiejętność efektywnej komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości i różnym poziomie intelektualnym (doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą),
   b) łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
   c) obsługa urządzeń biurowych, komputera w zakresie instalowania i obsługi programów multimedialnych.
   d) wiedza z zakresu ochrony środowiska,
   e) znajomość ustawy o ochronie przyrody,
   f) znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska,
   g) przygotowanie pedagogiczne,
   h) dobra znajomość obsługi komputera,
   i) rzetelność, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoka kultura osobista, dokładność,
   j) prawo jazdy kat. B
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) wykonywanie czynności związanych z funkcją „zielonego edukatora” zatrudnionego na potrzeby realizacji projektu pn. Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być … na zielonym!, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
   b) podnoszenie świadomości ekologicznej, propagowanie zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie,
   c) organizowanie i przeprowadzanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w parkach krajobrazowych i na terenach Natura 2000 oraz innych terenach chronionych województwa kujawsko-pomorskiego,
   d) animowanie aktywności promocyjnych w projekcie, koordynowanie projektu w parku,
   e) przygotowanie i promowanie spójnej oferty „zielonych szkół” na terenach chronionych województwa z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury oraz potencjału lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej,
   a także rolnictwa ekologicznego,
   f) przygotowanie, promocja i realizacja spójnej oferty wypoczynkowo-edukacyjnej w postaci wakacyjnych warsztatów ekologicznych i jednodniowych wycieczek.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówPani Kamila Skrzeczkowska zam. w Świerkocinie.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych wynikającą z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw edukacji przyrodniczej w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian