MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW EWIDENCJI AKTÓW PRAWNYCH ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA W BIURZE OBSŁUGI ZARZĄDU W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM – 63/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:63/2019
  • Wydział:Deaprtament Organizacyjny
  • Miejsce pracyPraca w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW EWIDENCJI AKTÓW PRAWNYCH ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA W BIURZE OBSŁUGI ZARZĄDU
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-10-02
  • Termin składania dokumentów2019-10-14
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 63/2019”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż w pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu ochrony danych osobowych oraz udostępniania informacji publicznej,
   c) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   d) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność, analityczne podejście do problemów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) współprowadzenie rejestru druków, nadawanie numeracji uchwałom przyjętym na posiedzeniach,
   b) sporządzanie oryginałów oraz odpisów uchwał Zarządu Województwa,
   c) przesyłanie właściwych uchwał Zarządu Województwa do Wojewody oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian