MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW GEODEZJI W DEPARTAMENCIE ROLNICTWA I GEODEZJI – 5/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:5/2019
  • Wydział:Departament Rolnictwa i Geodezji
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Targowa 13/15 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW GEODEZJI W DEPARTAMENCIE ROLNICTWA I GEODEZJI
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-02-07
  • Termin składania dokumentów2019-02-18
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 5/2019”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe na kierunku: geodezja,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej,
   c) potwierdzona certyfikatem znajomość oprogramowania ArcGis lub QGIS,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie nr 6 – redakcja map,
   c) znajomość przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii,
   d) znajomość komputerowych systemów informacji geograficznej,
   e) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym Excel,
   f) komunikatywna znajomość języka obcego,
   g) umiejętność analitycznego myślenia, wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
   b) analiza zmian w strukturze agrarnej,
   c) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów,
   d) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w części dotyczącej obszaru województwa,
   e) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Biura Geodety Województwa i Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Agata Dembowska, zamieszkała w Aleksandrowie Kujawskim.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw geodezji w Departamencie Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian