MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KONTROLI PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 W WYDZIALE KONTROLI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 31/2018

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:31/2018
  • Wydział:WYDZIAŁ KONTROLI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 , w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00.
  • StanowiskoDO SPRAW KONTROLI PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-05-17
  • Termin składania dokumentów2018-05-28
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 31/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) wiedza z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego,
   c) wiedza z zakresu zamówień publicznych,
   d) prawo jazdy kat. B,
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej, kontrolą lub audytem projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
   b) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
   c) znajomość przepisów prawa unijnego w zakresie funduszu strukturalnych,
   d) biegła znajomość obsługi komputera,
   e) wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, analityczne podejście do problemów, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie kontroli planowych, doraźnych i wizyt monitoringowych projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
   b) wydawanie informacji i zaleceń pokontrolnych,
   c) monitorowanie i weryfikacja procesu wdrażania zaleceń pokontrolnych przez beneficjentów,
   d) wykrywanie nieprawidłowości,
   e) sporządzanie rocznych planów kontroli oraz sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Edyta Kropkowska, zamieszkała w Łążynku.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw kontroli projektów w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego
   w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian