MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KOORDYNACJI I MONITORINGU PROJEKTÓW WŁASNYCH I STRATEGICZNYCH W DEPARTAMENCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 48/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:48/2019
  • Wydział:Departament Funduszy Europejskich
  • Miejsce pracyPraca w Toruniu, Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW KOORDYNACJI I MONITORINGU PROJEKTÓW WŁASNYCH I STRATEGICZNYCH W DEPARTAMENCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-07-15
  • Termin składania dokumentów2019-07-25
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 48/2019”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej,
   c) doświadczenie w pracy związanej z funduszami europejskimi,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) co najmniej roczny staż pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) wiedza z zakresu zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i Europejskim Funduszem Społecznym,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność, analityczne podejście do problemów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) identyfikacja możliwości pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej dla projektów infrastrukturalnych i społecznych,
   b) współpraca i monitoring procesu przygotowywania oraz składania aplikacji projektowych w zakresie problematyki infrastrukturalnej i społecznej,
   c) monitoring przygotowania i realizacji projektów strategicznych z listy stanowiącej załącznik do szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P 2014-2020,
   d) monitoring wdrażania i realizacji projektów własnych i strategicznych, prace przygotowawcze do przyszłej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- nabór nierozstrzygnięty
  • Uzasadnienie wyboruŻaden z wybranych kandydatów nie przyjął oferty pracy na stanowisku pracy do spraw koordynacji i monitoringu projektów własnych i strategicznych w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian