MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW NADZORU NAD WYKONYWANIEM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU – 49/2017

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:49/2017
  • Wydział:DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7:30 - 15:30, wtorek – 7:30-17:00, piątek – 7:30-14:00,
  • StanowiskoDO SPRAW NADZORU NAD WYKONYWANIEM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-10-12
  • Termin składania dokumentów2017-10-23
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, dopiskiem: „Oferta Pracy nr 49/2017”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia, kierunek psychologia,
   b) prawo jazdy kat. B,
   c) uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu,
   d) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe,
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) dobra znajomość pakietu MS Office,
   c) znajomość problematyki związanej z egzaminowaniem na prawo jazdy,
   d) komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole,
   komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
   b) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji psychologów transportu,
   c) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne,
   w których wykonywane są badania w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
   d) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
   e) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
   f) nadzór i kontrola nad pracowniami psychologicznymi,
   g) prowadzenie kontroli i nadzór nad Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego województwa kujawsko-pomorskiego,
   h) rozpatrywanie skarg na przebieg egzaminów państwowych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy prowadzonych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego województwa kujawsko-pomorskiego,
   i) sporządzanie wniosków na egzaminy weryfikacyjne dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówp. Agnieszka Betlińska, zamieszkała w Bydgoszczy
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań
   na stanowisku pracy do spraw nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu w Departamencie Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian