MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW NADZORU NAD WYKONYWANIEM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU – 73/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:73/2019
  • Wydział:Departament Infrastruktury i Transportu
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 15 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW NADZORU NAD WYKONYWANIEM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-11-05
  • Termin składania dokumentów2019-11-18
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 73/2019”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku psychologia,
   b) podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia,
   c) uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu,
   d) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe,
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia,
   g) nie dopuszcza się aby uprawniony psycholog prowadził pracownię psychologiczną wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w zakresie badań z psychologii transportu, prowadzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) prawo jazdy kat.B,
   c) dobra znajomość pakietu MS Office,
   d) znajomość problematyki związanej z egzaminowaniem na prawo jazdy,
   e) komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
   b) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji psychologów transportu,
   c) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne, w których wykonywane są badania w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
   d) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
   e) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
   f) nadzór i kontrola nad pracowniami psychologicznymi,
   g) prowadzenie kontroli i nadzór nad Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego województwa kujawsko-pomorskiego,
   h) rozpatrywanie skarg na przebieg egzaminów państwowych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy prowadzonych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego województwa kujawsko-pomorskiego,
   i) sporządzanie wniosków na egzaminy weryfikacyjne dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówNabór został nierozstrzygnięty.
  • Uzasadnienie wyboruUprzejmie informuję, iż na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy do spraw nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu w Departamencie Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu nie wpłynęły żadne aplikacje.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian