MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI INWESTORÓW W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO W DEPARTAMENCIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 29/2020

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:29/2020
  • Wydział:WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO W DEPARTAMENCIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
  • Miejsce pracya) praca biurowa przy komputerze w budynku przy Placu Teatralnym 2 b) godziny pracy: rozpoczęcie pracy w godzinach 7.00 – 8.00 , zakończenie: w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 15.00 – 16.00, we wtorki w godzinach – 16.30 – 17.30 , w piątki w godzinach – 13.30 – 14.30
  • StanowiskoDO SPRAW OBSŁUGI INWESTORÓW
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-08-04
  • Termin składania dokumentów2020-08-14
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 29/2020 ”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku: stosunki międzynarodowe oraz znajomość języka angielskiego na poziomie proficient C2 potwierdzona odpowiednim certyfikatem (CPE) lub wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku filologia angielska,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
   przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) doświadczenie w obsłudze inwestorów lub ich pozyskiwaniu,
   b) studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami,
   c) umiejętności zarządzania stroną internetową w oparciu o systemy CMS,
   d) umiejętności prowadzenia i rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy UE,
   e) znajomość innych języków obcych,
   f) wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej,
   g) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word, Excell, Power Point,
   h) umiejętność organizacji pracy własnej, wysokie umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na terenie województwa,
   b) obsługa projektów inwestycyjnych, konkursów oraz misji handlowo – inwestycyjnych z województwa i do województwa,
   c) gromadzenie danych statystycznych o województwie w zakresie gospodarki, rozwoju gospodarczego i inwestycji,
   d) dostarczanie inwestorom i jednostkom zajmującym się obsługą inwestorów wszelkich informacji mogących mieć wpływ na promocję województwa lub klimat inwestycyjny regionu,
   e) pomoc inwestorom w kontaktach z administracją rządową i samorządową,
   f) tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield
   i brownfield (jak hale i budynki), w tym administracja bazy danych ofert inwestycyjnych
   z całego województwa (wprowadzanie, dbałość o aktualność informacji),
   g) doradzanie i pomoc gminom w zakresie obsługi inwestorów zagranicznych i przy opracowywaniu kompleksowych ofert typu „greenfield” oraz „brownfield”,
   h) odpowiedzialność za kontakt z jednostkami samorządu lokalnego z terenu województwa
   w zakresie ofert inwestycyjnych,
   i) prowadzenie działań z zakresu marketingu inwestycyjnego Województwa w kraju i za granicą,
   j) współpraca z biurami informacyjnymi województwa za granicą,
   k) obsługa zapytań związanych z inwestycjami w Polsce w języku polskim oraz angielskim,
   l) administracja polskiej i angielskiej wersji strony internetowej COI (wprowadzanie ofert inwestycyjnych i aktualizacja pozostałych informacji),
   m) realizacja projektów dofinansowywanych z funduszy UE.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówNabór został nierozstrzygnięty.
  • Uzasadnienie wyboruŻaden z kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pracy do spraw obsługi inwestorów w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nie spełnił wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian