MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI KANCELARYJNEJ W BIURZE PODAWCZO-KANCELARYJNYM W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM – 69/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:69/2019
  • Wydział:Biuro Podawczo-Kancelaryjne
  • Miejsce pracyPraca w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW OBSŁUGI KANCELARYJNEJ W BIURZE PODAWCZO-KANCELARYJNYM
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-10-21
  • Termin składania dokumentów2019-10-31
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 69/2019”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia, na kierunku administracja,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż w pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość przepisów kancelaryjnych i pocztowych,
   c) znajomość obsługi platformy teleinformatycznej e-PUAP,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) odbiór przesyłek, rozdział i ewidencjonowanie przesyłek i korespondencji,
   b) rejestracja i rozdział korespondencji w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów,
   c) przygotowywanie korespondencji i przesyłek do wysyłki,
   d) obsługa informacyjna interesantów,
   e) kolportaż prasy i wydawnictw do komórek organizacyjnych Urzędu,
   f) opisywanie i rozliczanie faktur dotyczących prenumeraty czasopism i poczty.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Marta Nowak, zamieszkała w Inowrocławiu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw obsługi kancelaryjnej w Biurze Podawczo–Kancelaryjnym w Departamencie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian