MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI PROJEKTÓW W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO W DEPARTAMENCIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 30/2020

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:30/2020
  • Wydział:WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO W DEPARTAMENCIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
  • Miejsce pracya) praca biurowa przy komputerze w budynku przy Placu Teatralnym 2 b) godziny pracy: rozpoczęcie pracy w godzinach 7.00 – 8.00 , zakończenie: w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 15.00 – 16.00, we wtorki w godzinach – 16.30 – 17.30 , w piątki w godzinach – 13.30 – 14.30.
  • StanowiskoDO SPRAW OBSŁUGI PROJEKTÓW
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-08-04
  • Termin składania dokumentów2020-08-14
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 30/2020 ”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe prawnicze,
   b) bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów na kierunku filologia angielska,
   c) staż pracy w urzędzie administracji publicznej,
   d) doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego,
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
   c) komunikatywna znajomość języka angielskiego,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, systematyczność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyrealizacja projektów własnych samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych
   w ramach RPOWK-P, w tym:
   - przygotowywanie projektów umów, postepowań przetargowych, zapytań ofertowych,
   opiniowanie projektów aktów prawnych,
   - organizacja wydarzeń związanych z realizacją projektów promocji gospodarczej,
   - przygotowywanie wniosków o płatność i bieżących rozliczeń finansowych,
   - prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektów,
   - przygotowywanie okresowych raportów i sprawozdań wynikających z realizacji projektów,
   - współpraca z partnerami projektów,
   - udział w targach i konferencjach krajowych i zagranicznych związanych z realizacją projektów,
   - organizacja zagranicznych misji gospodarczych dla MŚP.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Mateusz Wojciechowski, zamieszkały w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazał się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw obsługi projektów w Wydziale Rozwoju Gospodarczegow Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian