MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI PROJEKTÓW W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO W DEPARTAMENCIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 22/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:22/2019
  • Wydział:Wydział Rozwoju Gospodarczego
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW OBSŁUGI PROJEKTÓW W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-04-25
  • Termin składania dokumentów2019-05-06
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 22/2019”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku pracy w administracji publicznej,
   c) doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z wdrażaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
   c) znajomość obsługi Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014,
   d) znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych,
   e) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   f) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, systematyczność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyRealizacja projektów własnych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:
   - przygotowywanie wniosków o płatności bieżących rozliczeń finansowych,
   - organizacja wydarzeń związanych z realizacją projektów,
   - współpraca z partnerami projektu,
   - prowadzenie dokumentacji związanej z realizacja projektów,
   - przygotowywanie okresowych raportów i sprawozdań wynikających z realizacji projektów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Klaudia Okonek, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw obsługi projektów w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian