MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ i ZAOPATRZENIA URZĘDU W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM – 26/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:26/2019
  • Wydział:Departament Organizacyjny
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ i ZAOPATRZENIA URZĘDU
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-05-07
  • Termin składania dokumentów2019-05-17
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 26/2019”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie średnie,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej,
   c) doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zarządzaniem flotą samochodową,
   d) prawo jazdy kat. B,
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość zagadnień i procedur związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych,
   c) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) umiejętność analitycznego myślenia, skrupulatność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) bieżąca obsługa programów związanych z zarządzaniem flotą samochodowa,
   b) koordynowanie kalendarza pracy kierowców,
   c) dokonywanie zakupów materiałów biurowych,
   d) nadzorowanie i koordynowanie pracy zespołu ds. utrzymania czystości i porządku.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian