MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OCHRONY POWIETRZA W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 76/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:76/2019
  • Wydział:Departament Środowiska
  • Miejsce pracyPraca w Toruniu, ul. Targowa 13/15 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7:30 - 15:30, wtorek – 7:30-17:00, piątek – 7:30-14:00.
  • StanowiskoDO SPRAW OCHRONY POWIETRZA
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-11-22
  • Termin składania dokumentów2019-12-02
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 76/2019 ”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw z zakresu ochrony powietrza,
   c) doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Kodeksu postępowania administracyjnego,
   c) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   d) analityczne podejście do problemów, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie postępowań administracyjnych obejmujących wydawanie pozwoleń
   w zakresie ochrony powietrza,
   b) opiniowanie dokumentacji związanej z pozwoleniami zintegrowanymi dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości w zakresie ochrony powietrza,
   c) prowadzenie procedury związanej z opracowywaniem i sprawozdawczością programów ochrony powietrza dla województwa,
   d) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
   e) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń z zakresu ochrony środowiska,
   f) współpraca z innymi jednostkami działającymi na rzecz ochrony środowiska.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Agata Jankowska, zamieszkała w Toruniu,
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw ochrony powietrza w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian