MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU „BUDOWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – I ETAP” W BIURZE PROJEKTÓW ROZWOJU ADMINISTRACJI ELEKTRONICZNEJ W WYDZIALE CYFRYZACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 24/2018

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa na czas trwania projektu to jest do dnia 31.12.2022 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:24/2018
  • Wydział:BIURO PROJEKTÓW ROZWOJU ADMINISTRACJI ELEKTRONICZNEJ W WYDZIALE CYFRYZACJI
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Włocławska 167 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU „BUDOWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – I ETAP”
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-04-26
  • Termin składania dokumentów2018-05-07
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 24/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej roczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej,
   c) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach zajmujących się wdrażaniem funduszy strukturalnych lub instytucjach, które były Beneficjentami pomocy w ramach projektów współfinansowanych z EFRR,
   d) doświadczenie w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
   e) doświadczenie w pracy przy projektach informatycznych realizowanych w ramach EFRR,
   f) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   g) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
   c) wiedza z zakresu podstaw rachunkowości,
   d) znajomość przepisów prawa unijnego w zakresie funduszy strukturalnych,
   e) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
   f) wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, analityczne podejście do problemów, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) analiza wydatków ponoszonych w ramach projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej– I etap”;
   b) nadzór nad prawidłowością ponoszonych wydatków, w szczególności ich zgodność z umową o dofinansowanie;
   c) przygotowywanie wniosków o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki w ramach projektu” Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”;
   d) weryfikacja dokumentów odbiorowych i faktur w ramach projektu;
   e) kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem prac/ dostaw/ usług realizowanych w ramach projektu;
   f) końcowe rozliczenie projektu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Anna Kroplewska, zamieszkała w Czernikówku.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw realizacji projektu „Budowa Kujawsko-Pomorskiego Systemu Udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – I Etap w Wydziale Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian