MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU Z ZAKRESU ROZWOJU GOSPODARCZEGO W DEPARTAMENCIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 27/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:27/2019
  • Wydział:DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU Z ZAKRESU ROZWOJU GOSPODARCZEGO
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-05-08
  • Termin składania dokumentów2019-05-20
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 27/2019”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym o najmniej roczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej,
   c) wiedza i doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu realizacji projektów,
   d) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem projektowym,
   c) znajomość zagadnień gospodarczych, sektora MŚP, inwestycji zagranicznych,
   d) dokładność, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, skrupulatność, systematyczność,
   e) dobra znajomość pakietu MS Office.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) realizacja projektu z zakresu rozwoju gospodarczego województwa, w tym:
   - współpraca z instytucją zarządzającą programem oraz partnerami projektu
   i podwykonawcami poszczególnych elementów projektu,
   - realizacja zadań Województwa w projekcie,
   - przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu (wniosków
   o płatność, sprawozdań, raportów),
   - monitorowanie realizacji wskaźników i częstotliwości działań projektowych,
   - organizacja spotkań i konferencji,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówNie wybrano
  • Uzasadnienie wyboruŻaden z kandydatów nie stawił się na kolejnych etapach naboru na stanowisko pracy do spraw realizacji projektu z zakresu rozwoju gospodarczego w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian