MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH – 6/2020

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:6/2020
  • Wydział:Departament Spraw Społecznych
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 73, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-02-05
  • Termin składania dokumentów2020-02-17
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 6/2020 ”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunkach prawo, administracja lub nauki o rodzinie,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) studia podyplomowe lub kursy specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy lub psychologii,
   b) doświadczenie w postępowaniu z osobami doświadczającymi przemocy (w zakresie prawa karnego, cywilnego i rodzinnego),
   c) praca lub praktyka w kancelarii prawnej lub sądzie powszechnym,
   d) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   e) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   f) umiejętność wnikliwego słuchania i prowadzenie rozmowy kierowanej, empatia i wyczucie w sprawach rozpoznawania symptomów przemocy, kreatywność i wszechstronność w szukaniu rozwiązań w indywidualnych sprawach klientów, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy- organizacja i realizacja pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy
   w rodzinie, w tym udzielanie porad klientom biura, pisanie pism w sprawach klientów do sądów i innych instytucji,
   - współorganizacja szkoleń, konferencji, kampanii społecznych i innych przedsięwzięć (dotacje dla organizacji pozarządowych) z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
   - prowadzenie dokumentacji w sprawach procesowych, dokumentowanie pracy w biurze, sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian