MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REWITALIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA DRÓG WODNYCH ORAZ OBSZARÓW NADWODNYCH W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO W DEPARTAMENCIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 28/2020

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:28/2020
  • Wydział:WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO W DEPARTAMENCIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
  • Miejsce pracya) praca biurowa przy komputerze w budynku przy Placu Teatralnym 2 b) godziny pracy: rozpoczęcie pracy w godzinach 7.00 – 8.00 , zakończenie: w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 15.00 – 16.00, we wtorki w godzinach – 16.30 – 17.30 , w piątki w godzinach – 13.30 – 14.30
  • StanowiskoDO SPRAW REWITALIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA DRÓG WODNYCH ORAZ OBSZARÓW NADWODNYCH
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-08-04
  • Termin składania dokumentów2020-08-14
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 28/2020 ”
  • Miejsce składania dokumentówPunkt Informacyjno – Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe na kierunkach związanych z rewitalizacją dróg wodnych,
   b) staż pracy zawodowej w administracji publicznej,
   c) doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z gospodarką wodną,
   rewitalizacją dróg wodnych i gospodarczym wykorzystaniem wód,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
   przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej,
   b) doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
   c) dobra znajomość języka angielskiego,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, umiejętność publicznych wystąpień.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) realizacja projektów międzynarodowych z zakresu gospodarczego wykorzystania rzek, transportu wodnego i logistyki,
   b) realizacja działań na rzecz Międzynarodowych Dróg Wodnych E40 i E70, w tym w ramach współpracy z innymi województwami – sygnatariuszami porozumień dot. MDW E40 i E70,
   c) realizacja działań na rzecz realizacji i rozwoju inwestycji na śródlądowych drogach wodnych w województwa kujawsko-pomorskim, w szczególności budowy kolejnych stopni wodnych na Wiśle oraz budowy Platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski,
   d) realizacja działań związanych z uczestnictwem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk,
   e) prowadzenie działań na rzecz turystycznego wykorzystania dróg wodnych, w tym obsługa targów,
   f) organizowanie spotkań, konferencji, warsztatów terenowych oraz innych wydarzeń poświęconych gospodarce wodnej i rewitalizacji dróg wodnych, w tym wyjazdy na konferencje i spotkania oraz prowadzenie pojazdów służbowych,
   g) obsługa praz Zespołu Doradczego Marszałka Województwa ds. rewitalizacji dróg wodnych województwa kujawsko-pomorskiego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Jędrzej Styś, zamieszkały w Żninie.
  • Uzasadnienie wyboruWybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazał się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw rewitalizacji i zagospodarowania dróg wodnych oraz obszarów nadwodnych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian