MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W WYDZIALE AUTORYZACJI PŁATNOŚCI I KONTROLI W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – 4/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:4/2019
  • Wydział:Wydział Autoryzacji Płatnosci i Kontroli
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W WYDZIALE AUTORYZACJI PŁATNOŚCI I KONTROLI W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-01-30
  • Termin składania dokumentów2019-02-11
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 4/2019”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku rachunkowość lub prawo,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej,
   c) co najmniej roczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej,
   d) doświadczenie zawodowe przy rozliczaniu projektów ze środków unijnych, w tym znajomość zasad przyznawania pomocy na operacje współfinansowane z funduszy UE,
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) dobra znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
   c) wiedza z zakresu z zakresu konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PROW na lata 2014-2020,
   d) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
   e) umiejętność analitycznego myślenia, wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność,
   f) wiedza z zakresu audytu, kontroli.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) weryfikacja wniosków o płatność dotyczących projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020,
   b) sporządzanie dokumentów finansowo-księgowych oraz ustalanie nienależnie, nadmiernie pobranych środków publicznych w zakresie działań objętych PROW 2014-2020,
   c) ocena dokumentów związanych z konkurencyjnym wyborem wykonawców w ramach PROW 2014-2020,
   d) informowanie i przeprowadzanie szkoleń dla beneficjentów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Patryk Przybylski, zamieszkały w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazał się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw rozliczania projektów w Wydziale Autoryzacji Płatności i Kontroli w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian