MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ROZLICZEŃ PROJEKTU „ARTYŚCI W ZAWODZIE – MODERNIZACJA WARSZTATÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KPSOSW IM. J. KORCZAKA W TORUNIU” W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO – 72/2018

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:72/2018
  • Wydział:Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ROZLICZEŃ PROJEKTU „ARTYŚCI W ZAWODZIE – MODERNIZACJA WARSZTATÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KPSOSW IM. J. KORCZAKA W TORUNIU” W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-12-04
  • Termin składania dokumentów2018-12-14
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 72/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 24
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej roczny staż pracy zawodowej na stanowisku pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) staż pracy zawodowej na stanowisku pracy związanym z rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu zamówień publicznych,
   c) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
   d) umiejętność analitycznego myślenia, wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie rozliczeń projektu edukacyjnego pt. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J.Korczaka w Toruniu” dotyczącego inwestycji infrastrukturalnej w ramach poddziałania 6.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
   b) sporządzanie wniosków o płatność w części finansowej oraz w części opisowej dotyczącej efektów realizacji projektu oraz rezultatów,
   c) dokonywanie zmian w budżecie szczegółowym projektu,
   d) przygotowywanie projektów wniosków finansowych związanych z realizacją projektu,
   e) sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu w części finansowej,
   f) współpraca z Instytucją Zarządzającą, partnerami, podwykonawcami poszczególnych elementów projektu infrastrukturalnego,
   g) monitorowanie realizacji wskaźników i częstotliwości działań projektowych,
   h) realizacja sprawozdawczości projektowej,
   i) raportowanie zidentyfikowanego ryzyka w projekcie.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Barbara Duda, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw rozliczeń projektu „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im J Korczaka w Toruniu” w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian