MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW LEADER W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – 66/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:66/2019
  • Wydział:Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Miejsce pracyPraca w Toruniu, ul. M.Skłodowskiej-Curie 73, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW LEADER
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-10-04
  • Termin składania dokumentów2019-10-14
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 66/2019”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia,
   b) co najmniej roczny staż pracy zawodowej, w tym doświadczenie w pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) doświadczenie w pracy związanej z przyznawaniem pomocy na operacje współfinansowane z funduszy UE,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) bardzo dobra znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
   c) bardzo dobra znajomość tematyki podejścia LEADER.,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność, analityczne podejście do problemów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy dotyczących projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020,
   b) całokształt czynności związanych z przeprowadzaniem kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy, w szczególności przeprowadzanie weryfikacji formalnej, merytorycznej, kontroli krzyżowych i zgodności dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego,
   c) informowanie i przeprowadzanie szkoleń dla beneficjentów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Paweł Roszak, zamieszkały w Gniewkowie
  • Uzasadnienie wyboruWybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazał się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw wdrażania projektów w Biurze Wdrażania Projektów LEADER w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian