MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WERYFIKACJI POSTĘPOWAŃ PZP W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 39/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:39/2019
  • Wydział:WYDZIAŁ WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoDO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WERYFIKACJI POSTĘPOWAŃ PZP W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-06-19
  • Termin składania dokumentów2019-07-01
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 39/2019 ”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia,
   b) doświadczenie na stanowisku związanym ze stosowaniem Prawa zamówień publicznych,
   c) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z kontrolą lub obsługą projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
   c) znajomość prawa administracyjnego,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) analityczne podejście do problemów, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) weryfikacja i wydawanie opinii w zakresie poprawności przeprowadzonych postępowań o udzieleniu zamówienia pod kątem zgodności z prawem unijnym i krajowym, wytycznymi i orzecznictwem w tym zakresie,
   b) wykrywanie nieprawidłowości.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówNabór został nierozstrzygnięty.

  • Uzasadnienie wyboruŻaden z kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pracy do spraw Wdrażania Projektów w Biurze Weryfikacji Postępowań PZP w Wydziale Wdrażania Projektów EFRR w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu nie spełnił wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian