MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ZAANGAŻOWANIA, EWIDENCJI, WERYFIKACJI I ROZLICZANIA UMÓW DOTACYJNYCH W DEPARTAMENCIE FINANSÓW – 10/2018

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:10/2018
  • Wydział:Departament Finansów
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7:30 - 15:30, wtorek – 7:30-17:00, piątek – 7:30-14:00,
  • StanowiskoDO SPRAW ZAANGAŻOWANIA, EWIDENCJI, WERYFIKACJI I ROZLICZANIA UMÓW DOTACYJNYCH
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-02-14
  • Termin składania dokumentów2018-02-26
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 10 /2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej,
   c) co najmniej roczny staż pracy zawodowej w komórce finansowej w urzędzie administracji publicznej,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej
   c) wiedza z zakresu finansów publicznych,,
   d) dobra znajomość obsługi komputera, w tym programu EXCEL,
   e) wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, analityczne podejście do problemów, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) kontrola i weryfikacja dokumentów księgowych pod względem kompletności
   i zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach,
   b) prowadzenie ewidencji umów i porozumień realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
   c) dekretowanie dokumentów księgowych dotyczących zaangażowania wydatków i zobowiązań,
   d) sprawdzanie poprawności pod względem rachunkowym przedłożonych przez departamenty merytoryczne rozliczeń dotacji w zakresie przypisanym do sprawdzenia i weryfikacji przez Departament Finansów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Kamila Trzcińska, zamieszkała w Pigży.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw zaangażowania, ewidencji, weryfikacji i rozliczania umów dotacyjnych w Departamencie Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian