MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE DO SPRAW ROZWOJU TURYSTYKI W WYDZIALE TURYSTYKI W DEPARTAMENCIE SPORTU I TURYSTYKI – 54/2017

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:54/2017
  • Wydział:DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7:30 - 15:30, wtorek – 7:30-17:00, piątek – 7:30-14:00,
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE SPORTU I TURYSTYKI
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-11-14
  • Termin składania dokumentów2017-11-24
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, dopiskiem: „Oferta Pracy nr 54/2017”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem projektami dofinansowanymi ze środków UE,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu zarządzania projektami,
   c) wiedza z zakresu zamówień publicznych,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) umiejętność analitycznego myślenia, skrupulatność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) realizacja strategii rozwoju województwa i programów rozwoju w zakresie turystyki,
   b) współpraca z przedsiębiorcami z branży turystycznej oraz reprezentującymi przedsiębiorców organizacjami,
   c) współdziałanie z uczelniami i innymi podmiotami w zakresie szkolenia
   i doskonalenia kadr dla turystyki,
   d) monitorowanie potencjalnych źródeł finansowania (poza RPO WK-P na lata 2014-2020) zadań realizowanych przez województwo w zakresie rozwoju turystyki oraz przygotowywanie aplikacji projektowych,
   e) organizacja szkoleń dla przedsiębiorców z branży turystycznej oraz sektora otoczenia biznesu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Anna Kowalska, zamieszkała w Lipnie.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w Biurze do spraw Rozwoju Turystyki
   w Wydziale Turystyki w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian