MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE EDUKACJI I POLITYKI EKOLOGICZNEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 40/2018

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:40/2018
  • Wydział:BIURO EDUKACJI I POLITYKI EKOLOGICZNEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Targowej 13/ 15 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE EDUKACJI I POLITYKI EKOLOGICZNEJ
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-07-11
  • Termin składania dokumentów2018-07-23
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 40/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej,
   c) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z realizacją projektów ekologicznych,
   d) prawo jazdy kat. B
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej, znajomość ustawy o samorządzie województwa,
   b) znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
   c) znajomość ustawy prawo ochrony środowiska,
   d) znajomość ustawy o finansach publicznych
   e) dobra znajomość pakietu MS Office,
   f) wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, analityczne podejście do problemów, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) opiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska w korelacji z monitorowaniem programu ochrony środowiska województwa kujawsko pomorskiego i jego aktualizacją,
   b) opracowywanie projektów uchwał, raportów i sprawozdań,
   c) współuczestnictwo w opracowywaniu programów i koncepcji zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony Środowiska w ramach opracowywania i realizacji strategii województwa
   d) opracowywanie wniosków o dofinansowanie zadań ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ich realizacji i rozliczanie umów dotacji,
   e) współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu stanu Środowiska,
   f) opracowywanie materiałów do planu finansowego województwa oraz sprawozdań z jego realizacji,
   g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową i innymi jednostkami przy realizacji zadań ochrony środowiska.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówp. Bożena Jastrzembska, zamieszkała w Gronowie.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w Biurze Edukacji i Polityki Ekologicznej w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian