MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE KONTROLI W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 41/2018

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:41/2018
  • Wydział:BIURO KONTROLI W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Targowej 13/ 15 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE KONTROLI W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-07-11
  • Termin składania dokumentów2018-07-23
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 41/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe na kierunkach: prawo, administracja, ochrona środowiska, z zakresu nauk ekonomicznych lub zarządzania,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej,
   c) prawo jazdy kat. B
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej, znajomość ustawy o samorządzie województwa,
   b) znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
   c) znajomość ustawy prawo ochrony środowiska,
   d) znajomość ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
   e) dobra znajomość pakietu MS Office,
   f) wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, analityczne podejście do problemów, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wymierzających opłaty za korzystanie ze Środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony Środowiska,
   b) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie odraczania terminu płatności, zmniejszania i umorzenia opłat podwyższonych z tytułu korzystania ze środowiska,
   c) przeprowadzanie Kontroli podmiotów korzystających ze Środowiska w zakresie prawidłowości sporządzania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze Środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
   d) przeprowadzanie Kontroli w zakresie zgodnym z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawą o bateriach i akumulatorach oraz innych zgodnie z kompetencjami marszałka województwa,
   e) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową i innymi jednostkami (np. policja, prokuratura itp.) przy realizacji zadań ochrony środowiska.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Małgorzata Kleemann, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w Biurze Kontroli w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian