MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE PRASOWYM W GABINECIE MARSZAŁKA – 65/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:65/2019
  • Wydział:Gabinet Marszałka
  • Miejsce pracyPraca w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE PRASOWYM W GABINECIE MARSZAŁKA
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-10-04
  • Termin składania dokumentów2019-10-14
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 65/2019”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia, na kierunku dziennikarstwo lub filologia polska,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż w pracy w urzędzie administracji publicznej,
   c) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z tworzeniem tekstów informacyjnych, reklamowych lub prasowych,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) umiejętność redagowania tekstów informacyjnych, reklamowych lub prasowych,
   c) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   d) odpowiedzialność, zdolność planowania i samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe zadania, własna inicjatywa w pracy, gotowość uczenia się i aktualizacji wiedzy, komunikatywność, analityczne podejście do problemów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) redagowanie artykułów prasowych na portal kujawsko-pomorskie.pl,
   b) przygotowywanie odpowiedzi na pytania prasowe,
   c) analiza codziennego przeglądu prasy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Patrycja Górska, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w Biurze Prasowym w Gabinecie Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian