MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE PROJEKTÓW ROZWOJU ADMINISTRACJI ELEKTRONICZNEJ W DEPARTAMENCIE CYFRYZACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 66/2018

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas trwania projektu, tj. do 30.09.2020 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:66/2018
  • Wydział:Departament Cyfryzacji
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Włocławska 167 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE PROJEKTÓW ROZWOJU ADMINISTRACJI ELEKTRONICZNEJ W DEPARTAMENCIE CYFRYZACJI
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-10-12
  • Termin składania dokumentów2018-10-22
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 66/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku prawo, administracja, ekonomia,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej,
   c) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej w administracji publicznej,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza i doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
   c) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
   d) znajomość przepisów obowiązujących w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych,
   e) dobra znajomość pakietu MS Office,
   f) dokładność, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, skrupulatność, systematyczność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) przygotowywanie do realizacji i realizacja projektów informatycznych finansowanych z RPO WK-P na lata 2014-2020 z zakresu e-Administracji,
   b) nadzorowanie zgodności realizacji przedmiotów umów z zakresem rzeczowym projektu oraz dokumentowanie przebiegu projektu w zakresie zleconym przez Kierownika Projektu, w tym:
   - organizowanie spotkań i konferencji promujących projekty i działania z zakresu społeczeństwa informatycznego,
   - prowadzenie dokumentacji związanych z realizacją projektów informatycznych finansowanych z RPO WK-P na lata 2014-2020 z zakresu e-Administracji,
   - podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania środków ze źródeł krajowych i zagranicznych na zadania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i województwa,
   - współpraca z innymi jednostkami szczebla powiatowego i gminnego w związku z realizacją projektów informatycznych finansowanych z RPO WK-P na lata 2014-2020 z zakresu e-Administracji.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Kornelia Lewandowska, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w Biurze Projektów Rozwoju Administracji w Departamencie Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian