MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE ROZWOJU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WYDZIAŁU EDUKACJI I NADZORU W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 21/2018

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas trwania projektu pn. „W sieci – edukacja przyszłości” tj. do 31 grudnia 2023 roku.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:21/2018
  • Wydział:BIURO ROZWOJU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WYDZIAŁU EDUKACJI I NADZORU W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Św. Jana 1/3 , w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.3.0 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE ROZWOJU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WYDZIAŁU EDUKACJI I NADZORU
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-03-26
  • Termin składania dokumentów2018-04-05
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 21/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją projektów unijnych,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu zamówień publicznych,
   c) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   d) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) udział w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego dla projektu pt: „W sieci – edukacja przyszłości” w ramach poddziałania 10.2.2 Priorytetu X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
   b) prowadzenie spraw dotyczących podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli w zakresie ich korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych,
   c) przygotowanie umów partnerskich z organami prowadzącymi szkoły podstawowe, których nauczyciele wezmą udział w ww. projekcie,
   d) utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorami szkół podstawowych oraz nauczycielami biorącymi udział w projekcie,
   e) prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem rozwoju e-Usług w zakresie
   e-Edukacji w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego,
   f) koordynacja procesu wydawniczego czasopisma pt: „UczMy” kierowanego do nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia w województwie kujawsko-pomorskim,
   g) pozyskiwanie środków finansowych na rozwijanie e-zasobów edukacyjnych m.in. z Programu Cyfrowa Polska oraz POWER,
   h) współpraca z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Bydgoszczy i we Włocławku oraz Biblioteką Pedagogiczną w Toruniu i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy w zakresie rozwijania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
   i) udział w przygotowaniu i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach ww. projektu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Michał Babiarz, zamieszkały w Złejwsi Małej
  • Uzasadnienie wyboruWybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazał się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w Biurze Rozwoju Jednostek Edukacyjnych Wydziału Edukacji i Nadzoru w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian