MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE WERYFIKACJI POSTĘPOWAŃ PZP W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 75/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:75/2019
  • Wydział:WYDZIAŁ WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy Placu Teatralnym 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE WERYFIKACJI POSTĘPOWAŃ PZP W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-11-20
  • Termin składania dokumentów2019-12-02
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 75/2019”
  • Miejsce składania dokumentóww Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym ze stosowaniem Prawa zamówień publicznych,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) doświadczenie na stanowisku związanym z kontrolą lub obsługą (rozliczaniem) projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
   c) znajomość prawa unijnego,
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
   e) analityczne podejście do problemów, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, skrupulatność, zorientowanie na cel.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) weryfikacja i wydawanie opinii w zakresie poprawności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia pod kątem zgodności z prawem unijnym i krajowym, wytycznymi i orzecznictwem w tym zakresie,
   b) wykrywanie nieprawidłowości i współpraca w tym zakresie z biurami wdrażającymi projekty.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Monika Stańczak, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w Biurze Weryfikacji Postępowań PZP w Wydziale Wdrażania Projektów EFRR w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian