MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI – 11/2016

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:11/2016
  • Wydział:Departament Edukacji
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul Św. Janów 1/3, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 730 - 1530, wtorek – 730-1700, piątek – 730-1400,
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-06-07
  • Termin składania dokumentów2016-06-17
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 11/2016
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku: ekonomia, zarządzanie
   i marketing, finanse,
   b) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w urzędzie administracji publicznej związane z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy unijnych,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) dobra znajomość pakietu MS Office,
   c) doświadczenie zawodowe w pracy koordynatora projektu unijnego
   d) zdolności planowania, organizacji i koordynowania oraz zdolności analityczne, interpersonalne i komunikacyjne
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) organizacja i koordynacja pracy zespołu projektowego,
   b) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie oraz pozostałych dokumentów do konkursów ogłaszanych przez IZ RPO WKP,
   c) opracowywanie budżetów projektów,
   d) przygotowywanie dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi,
   prace nad realizacją merytoryczną, rozliczaniem i sprawozdawczością projektów unijnych,
   e) przygotowywanie i składanie wniosków o płatność,
   f) kontrolowanie działań realizowanych przez beneficjentów projektów,
   g) realizacja zadań edukacyjnych w ramach zadania Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyBRAK
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian