MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI – 14/2016

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:14/2016
  • Wydział:Departament Edukacji
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul Św. Janów 1/3, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 730 - 1530, wtorek – 730-1700, piątek – 730-1400,
  • StanowiskoW DEPARTAMENCIE EDUKACJI
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-06-22
  • Termin składania dokumentów2016-07-04
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 14/2016 ”
  • Miejsce składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 14/2016 ”
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej trzyletni staż pracy zawodowej,
   c) co najmniej roczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej związany z funduszami unijnymi,
   d) wiedza z zakresu zarządzania i rozliczania projektów unijnych,
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) dobra znajomość pakietu MS Office,
   c) doświadczenie zawodowe na stanowisku do spraw monitorowania, ewaluacji
   i promocji projektu unijnego,
   d) zdolności planowania i organizacji pracy oraz zdolności analityczne, interpersonalne i komunikacyjne.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie oraz pozostałych dokumentów do konkursów ogłaszanych przez IZ RPO WKP,
   b) przygotowywanie dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi,
   c) opracowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej projektu,
   d) prace nad realizacją merytoryczną, rozliczaniem i sprawozdawczością projektów unijnych,
   e) przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
   f) kontrolowanie działań realizowanych przez beneficjentów i partnerów projektów,
   g) realizacja zadań edukacyjnych w ramach zadania Strategia Edukacji Województwa
   Kujawsko-Pomorskiego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian