MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 33/2018

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas trwania projektu „Humaniści na start” tj. do dnia 31.12.2021 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:33/2018
  • Wydział:Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-06-13
  • Termin składania dokumentów2018-06-25
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 33/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) doświadczenie w promocji działań projektowych,
   c) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z realizacją projektów ze środków unijnych,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza z zakresu projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
   c) wiedza z zakresu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
   d) wiedza z zakresu zarządzania i rozliczania projektów unijnych,
   e) dobra znajomość pakietu MS Office,
   f) wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, analityczne podejście do problemów, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie oraz pozostałych dokumentów do konkursów ogłaszanych przez IZ RPO WKP, m.in „Humaniści na start”,
   b) opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych projektów,
   c) prace nad realizacją merytoryczną, rozliczaniem i sprawozdawczością projektów unijnych,
   d) przygotowywanie wniosków o płatność,
   e) kontrolowanie działań realizowanych przez beneficjentów i partnerów projektów,
   f) realizacja zadań edukacyjnych w ramach zadania Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
   g) prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentów projektowych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Renata Topolewska, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian