MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 34/2018

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas trwania projektu W Kujawsko-Pomorskim Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe” tj. do dnia 31.07.2020 roku

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:34/2018
  • Wydział:Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-06-13
  • Termin składania dokumentów2018-06-25
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 34/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z realizacją projektów ze środków unijnych,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza i doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
   c) wiedza z zakresu zamówień publicznych,
   d) dobra znajomość pakietu MS Office,
   e) wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, analityczne podejście do problemów, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem zakresu merytorycznego projektu „W Kujawsko-Pomorskim Mówisz - masz – certyfikowane szkolenia językowe”,
   b) nadzór merytoryczny nad jakością prowadzonych szkoleń,
   c) udział w realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych w ramach projektu,
   d) stały monitoring wskaźników i rezultatu wypracowanych w ramach projektu,
   e) uruchomienie komponentu portalu Edupolis.pl dla osób dorosłych, potencjalnych uczestników projektu,
   f) nadzór nad poprawnym sporządzaniem wniosków o płatność,
   g) realizacja procesu wyboru Partnera bądź konsorcjum do projektu,
   h) zatwierdzanie wniosków o płatność,
   i) cykliczne kontrole zajęć językowych w miejscach ich dobywania.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Agata Niedźwiecka, zamieszkała w Młyńcu Pierwszym.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych wynikających z realizacji zadań w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian