MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 35/2018

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas trwania projektu „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” tj. do dnia 31.07.2020 roku

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:35/2018
  • Wydział:Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-06-13
  • Termin składania dokumentów2018-06-25
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 35/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z realizacją projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) wiedza i doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
   c) wiedza z zakresu zamówień publicznych,
   d) dobra znajomość pakietu MS Office,
   e) wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, analityczne podejście do problemów, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie rozliczeń projektu „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J.Korczaka w Toruniu” dotyczącego inwestycji infrastrukturalnych w ramach poddziałania 6.3.2 RPOWK-P na lata 2014-2020,
   b) sporządzanie wniosków o płatność w części finansowej oraz w części opisowej dotyczącej efektów realizacji projektu i rezultatu,
   c) dokonywanie zmian w budżecie szczegółowym projektu,
   d) przygotowywanie projektów wniosków finansowych związanych z realizacji projektu,
   e) rozliczanie wynagrodzeń personelu projektu,
   f) monitorowanie realizacji wskaźników i częstotliwości działań projektowych,
   g) realizacja sprawozdawczości projektowej,
   h) raportowanie zidentyfikowanego ryzyka w projekcie.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówNabór nierozstrzygnięty.
  • Uzasadnienie wyboruŻaden z kandydatów nie złożył swojej aplikacji na stanowisko pracy w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian