MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W KANCELARII SEJMIKU – 15/2016

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:15/2016
  • Wydział:Kancelaria Sejmiku
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy Plac Teatralny 2, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 730 - 1530, wtorek – 730-1700, piątek – 730-1400,
  • StanowiskoW KANCELARII SEJMIKU
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-06-22
  • Termin składania dokumentów2016-07-04
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 15/2016 ”
  • Miejsce składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 15/2016 ”
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia o profilu humanistycznym,
   b) co najmniej roczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość języka angielskiego,
   c) dobra znajomość obsługi komputera,
   d) sumienność, umiejętność pisania tekstów, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) obsługa komisji sejmikowych,
   b) przygotowanie dokumentacji związanej z posiedzeniami komisji, w tym
   sprawozdawczości i rejestrów wniosków podjętych przez komisje,
   c) zawiadamianie radnych sejmiku o terminie i miejscu posiedzenia komisji oraz
   dostarczanie stosownych materiałów, a także zapraszanie przedstawicieli
   merytorycznych departamentów,
   d) prowadzenie kalendarium Przewodniczącego Sejmiku,
   e) przygotowywanie okolicznościowych pism, listów gratulacyjnych, materiałów
   na stronę internetową,
   f) współorganizacja uroczystości, spotkań z udziałem przewodniczącego sejmiku,
   g) reprezentowanie przewodniczącego w czasie wybranych uroczystości i spotkań.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian